Na tej stronie można znaleźć mapę ludności Turcji do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa gęstości zaludnienia Turcji przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości kraju oraz strukturę ludności Turcji w Azji.

Mapa gęstości zaludnienia Turcji

Mapa gęstości zaludnienia Turcji

Mapa gęstości zaludnienia w Turcji przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do jej wielkości. Ta mapa demograficzna Turcji pozwoli Państwu poznać demografię i strukturę ludności Turcji w Azji. Mapę gęstości zaludnienia Turcji można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Turcja zajmuje 17. miejsce na liście krajów (i zależności) według liczby ludności. Gęstość zaludnienia w Turcji wynosi 110 osób na km2 (284 osoby na km2), jak wspomniano na mapie gęstości zaludnienia w Turcji. Całkowita powierzchnia lądu wynosi 769.630 km2 (297.156 mil kwadratowych). 75.7 % ludności to ludność miejska (63 803 445 osób w 2020 r.). Mediana wieku w Turcji wynosi 31,5 roku.

Obecna gęstość zaludnienia Turcji wynosi 1,09%, która z roku na rok stopniowo maleje. Oczekuje się, że obecna gęstość zaludnienia w Turcji, wynosząca 84,34 mln, osiągnie szczytowy poziom 97,96 mln w 2059 roku, a następnie będzie się zmniejszać w kolejnych latach, jak widać na mapie gęstości zaludnienia w Turcji. Do końca stulecia oczekuje się, że liczba ludności zmniejszy się z powrotem do 86,61 mln.

Szacuje się, że w 2010 r. liczba ludności Turcji wynosiła 73,7 mln, a jej wzrost wyniósł 1,21% rocznie (dane z 2009 r.). Ludność jest stosunkowo młoda - 26,6% przypada na przedział wiekowy 0-14 lat, jak pokazano na mapie gęstości zaludnienia w Turcji. Zgodnie z danymi statystycznymi OECD/Banku Światowego w Turcji wzrost liczby ludności w latach 1990-2008 wyniósł 16 mln i 29 %.